Sakap Pase

Yo beswen taxe Diaspora pou lame rose la.

Diaspora stands united against taxes to fund Army rose.

Take action: To all Haitians in the Diaspora: Tell your family to stop voting for the law makers who are imposing taxes on the Diaspora. We need their names and contact info to shame them.

Bravo Kato! Na va sonje depite sa yo ki vote lwa sa.